Bitüm (Asfalt) Numune Kabı

Bitüm: Ham petrolün doğal çökmesiyle veya rafinerilerde damıtılması yolu ile elde edilen hidrokarbon bileşimli rengi koyu kahve rengi ile siyah arası değişen katı, yarı katı, veya sıvı hallerde bulunabilen  bir maddedir. Genelde penetrasyon değerine göre sınıflandırılır.

TS  EN58/2006  Bitümlü bağlayıcılardan numune  alma standardının 9.2 maddesinde belirtildiği gibi sıcakken sıvı olan maddeler  için, numune muhafaza ve sevk kabı olarak geniş ağızlı tercihen akma ağzı  bulunan içleri laklanmamış  yada  numunenin yapısını bozacak  başka herhangi bir madde ile  kaplanmamış , lehimlenmemiş , sızdırmazlık  sağlayan ,vida kapaklı, akma ağızlı temiz metal kutuların kullanılması  uygundur.

Firmamız ,TS EN 58 standardındaki  özellikleri de dikkate alarak Bitüm (Asfalt)  ta  kullanılan 2 litrelik Alüminyum  numune şişesini  kullanıma sunmuştur. Özel olarak yaptırılan  plastik kapakla beraber  170°C sıcaklığa kadar dayanmaktadır. Numune  şişesi güvenlik mühürü bağlama özelliğine sahiptir. 2 litrelik Alüminyum  numune kabımız    TS EN 58 standardında belirtilen  özelliklere uygun olarak  numuneyi alma ,muhafaza  ve sevk kabı olarak kullanılabiliriz.