Çelik Şeritmetre (Şaküllü) Weiss

Tank İçi Petrol Ve Sıvı Ölçümü İçin Çelik Şeritmetreler Marine Ölçüm Metreleri

Şakül Metreler:

AT tipi onay

Paslanmaz Çelik ve Poliamidle kaplı çelikle  yapılmış WEISS ölçü metreleri ile A veya B ölçü başı pirinç şaküllü özel ölçü metreleri  gibi AT tipi onaylıdır. Bu onay metrenin sonunda Doğrulama işareti(verification  marking), nominal uzunluğu, referans sıcaklığı ve gerginliği, imalatçının  markasını, AT kriter sınıfını, ve AT tipi onay numarasını gösteren bir işaretle  belirtilmiştir.

Kriter,

AT tipi onaylı WEISS şaküllü  ölçü metreleri AT kriter sınıfına uygun olarak WEISS Kalite Yönetimi sistemi ile  üretilmiştir.

PASLANMAZ ÇELİK ŞERİTMETRELER (PİRİNÇ ŞAKÜLLÜ) Class-2

Şerit 20 metre uzunluğunda ve milimetrik.

Şeritmetrenin ucunda milimetrik taksimatlı, şakül Pirinçten  mamül ve şeritmetreye direkt montelidir.

Pirinç şakül  ağırlığı  600gr.dır.

Şeritmetrenin sarma tertibatı pirinçten mamül ve el tutma yeri tahtadan yapılmıştır.

Şakül, özel olarak pirinçten yapılmış bir tüp içinde korunarak, metrenin kıvrılması engellenmiş, ölçüm  hassasiyeti en yüksek seviyeye çıkarılmıştır.

Ölçü taksimat yüzeyleri ve yazıları bozulmayacak şekilde her türlü  akaryakıt, asit, kostik kimyevi maddelere  dayanıklıdır.

EC normlarına göre imal edilmiştir. EC standardına göre class-2 şeritmetrenin hata toleransı 10 metrede maksimum± 2.3 milimetredir.

İstendiğinde, Türkkak akrediteli kalibrasyon laboratuvarlarında, kalibre ettirilip sertifika verilir.

Şerit uzunlukları 15-20-50 metredir.

POLİAMİD KAPLI  ÇELİK ŞERİTMETRE (PİRİNÇ ŞAKÜLLÜ) Class-1

Şerit 15 metre uzunluğunda ve milimetrik.

Şeritmetrenin uç kısmında milimetrik taksimatlı, pirinçten mamul ve şeritmetreye direkt montelidir.

Pirinç şakül ağırlığı 600gr.dır

şeffaf  kimyasal dayanıklı poliamid kaplama.

Karanlıkta okumak  için çok yönlü kullanımı  kolay

Şeritmetrenin sarma yeri pirinçten mamul ve el tutma yeri tahtadandır.

Ölçü taksimat yüzeyleri ve yazıları bozulmayacak şekilde her türlü  akaryakıt, yağlar ve kimyevi maddelere dayanıklıdır.

Şakül, özel olarak pirinçten  yapılmış bir tüp içinde korunarak,metrenin kıvrılması engellenmiş, ölçüm  hassasiyeti en yüksek seviyeye çıkarılmıştır.

EC normlarına göre imal edilmiştir. EC  standardına göre class-1 şeritmetrenin hata toleransı 10 metrede maksimum       ± 1.1 milimetredir.

İstendiğinde ,Türkkak akrediteli kalibrasyon laboratuarlarında, kalibre  ettirilip sertifika verilir.

Şerit uzunlukları 15-20-50….metredir.