Numune Alma Pipeti (Varilden)

Varil veya  teneke kutudan numune almak için genellikle bir numune alma borusu kullanılır .

Bu, gerektiğinde kullanmayı kolaylaştırmak için uygun bağlantıları olan cam, metal veya plâstik malzemeden yapılmış bir borudur.

Boru tipi numune alıcının, alt ucunda bir kapatma mekanizması bulunan daha teferruatlı tasarımları, temsilî konum numuneleri almak için benzer şekilde kullanılabilir.

Numune alıcı boru,  varil veya teneke kutuya istenilen seviye ye kadar daldırılır,  numune alıcı ,nokta numunesi veya dip numunesi elde etmek için kullanılabilir. Boru istenilen seviyede iken , pipetin üst kısmındaki buton a basılır. Bu arada borunun alt ucundaki tapa dışarı doğru çıkarak boru ile tapa arasından numune boru içine dolmaya başlar , butonu basılı tutarak borunun numune ile dolmasına müsaade edilir. Boru numune ile dolduğunda,  butondan parmağımızı çekerek alt uçtaki  açıklık tekrar  kapatılır ve numune boru ile birlikte alınır. Numune dolu boru  daha sonra ikincil bir numune kabına butona basılarak aktarılır. İstendiğinde  alt,  orta ve üst bölümden numune alarak , numune karışımı sağlanabilir.

Hafif bileşenlerin kaybı riski olduğundan, uçucu ürünler için varil pompalarının veya sifon cihazlarının kullanılması tavsiye edilmez.  Hiçbir zaman ağızla sifon yapmaya teşebbüs edilmemelidir.